Chính sách vận chuyển & giao nhận -
Top
Trang chủ Hướng dẫn Chính sách vận chuyển & giao nhận

Chính sách vận chuyển & giao nhận

Tùy theo đơn hàng và thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng và Công ty Giấy Hải Tín mà hình thức vận chuyển sẽ khác nhau.

Đơn hàng với các công ty trực thuộc khách hàng đã có hợp đồng với Giấy Hải Tín :

Phương thức vận chuyển : Xe tải chuyên vận tải giấy sơ đồ, giấy cắt rạp, giấy ngành may và các loại giấy khác.
Phường thức vận chuyển khác : với các công ty có địa hình khó di chuyển có thể vận chuyển bằng xe ba bánh

Đơn hàng với các khách lẻ :
Đa phần khách mua ít và dùng thử do đó hình thức vận chuyển có thể xe vận tải nhỏ hoặc loài xe ba bánh.
Khách hàng cũng có thể tự vận chuyển sản phẩm giấy sơ đồ, giấy cắt rập hoặc các loại giấy khác.
Lưu ý dù là hình thức vận chuyển gì thì cũng thỏa thuẩn giữa khách hàng và công ty.