Chính sách nhân sự-
Top
Trang chủ Tuyển dụng Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đây là phương châm của Hải Tín nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng với định hướng nghề nghiệp rõ ràng, tạo cơ hội phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

Các chương trình đào tạo bao gồm: đào tạo ngoại ngữ cho nhân viên văn phòng, đào tạo kỹ năng vận hành máy móc công nghiệp tự động, đào tạo sự đam mê nhiệt huyết cho nhân viên kinh doanh, đào tạo kỹ năng quản lý định hướng cho cấp lãnh đạo.

Quy định hồ sơ