Chính sách & Quy định chung -
Top
Trang chủ Hướng dẫn Chính sách & Quy định chung

Chính sách & Quy định chung

 Chính sách chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tính chất của thông tin hiển thị

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về CÔNG TY TNHH HẢI TÍN, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà  HẢI TÍN đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này.CÔNG TY TNHH  HẢI TÍN không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. CÔNG TY TNHH HẢI TÍN từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

3. Liên kết từ Website khác

CÔNG TY TNHH  HẢI TÍN không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

4. Miễn trừ trách nhiệm

 Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía CÔNG TY TNHH  HẢI TÍN về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn

Chúng tôi từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh.

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY TNHH HẢI TÍN và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY TNHH HẢI TÍN và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của CÔNG TY TNHH HẢI TÍN.

6. Điều chỉnh và sửa đổi

CÔNG TY TNHH HẢI TÍN bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.