Chiến lược nhân sự-
Top
Trang chủ Tuyển dụng Chiến lược nhân sự

Chiến lược nhân sự

• Với phương châm “Con người là yếu tố cốt lõi của sự phát triển”” Hải Tín luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đầy thách thức; nơi tôn trọng từng cá tính khác biệt nhưng có cùng mục tiêu chung.

• Tại đây, mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng, công bằng. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống chính sách đào tạo, phát triển, chế độ phúc lợi hấp dẫn, giúp tất cả các thành viên có thể trưởng thành và phát triển sự nghiệp.

• Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực và duy trì sự gắn bó của từng nhân viên, hằng năm chung tôi đều triển khai nhiều chương trình, từ đào tạo nâng cao kĩ năng, hoạt động thể thao, vui chơi ý nghĩa: quan tâm nhân viên nữ ngày 8/3, 20/10, chúc mừng sinh nhật, team building, du lịch hằng năm, chuong trình giao lưu văn hóa với các địa phương, tài trợ các chương trình hiếu học, tham gia các chương trình vì cộng đồng…

Quy định hồ sơ